VAR

De VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) werd veel gevraagd door opdrachtgevers om zeker te weten dat een adviseur als zelfstandige wordt aangemerkt en er geen loonbelasting en premies zijn verschuldigd. Uiteraard beschikte Mens- & Organisatiekwaliteit altijd over een geldige VAR-verklaring. Thans wordt gewerkt met de nieuwe voorbeeldcontracten van de belastingdienst die hetzelfde beogen. Duidelijkheid voor beide partijen.