In-, door- en uitstroom

Werving en selectie
Werving en selectie wordt veelal gezien als één van de belangrijkste taken van de HR-afdeling.

Mens- & Organisatie kan op verschillende onderdelen van het W&S- proces een rol spelen. W&S-procedures vragen echter altijd om maatwerk. Hieronder noemen we de meest voorkomende werkzaamheden.

Beoordelings-/Functioneringsgesprekken
Er is een theoretisch onderscheid tussen het houden van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Praktisch worden de namen door elkaar gebruikt. Mens- & Organisatiekwaliteit heeft als insteek dat in alle gesprekken beide partijen aan het woord komen en dat het doel van een gesprek is te komen tot verbeter- of ontwikkelingsafspraken.
Hiertoe kunnen gestructureerde formulieren soms een hulpmiddel zijn. Een voorbeeld van zo'n formulier is de door Mens- & Organisatiekwaliteit ontwikkeld Performance Potentieel Indicator.

Competentie-ontwikkeling
Er wordt erg veel geschreven en gesproken over competentie- ontwikkeling of competentie- management. Voor Mens- & Organisatiekwaliteit is het aanleiding geweest om na te gaan of het om een hype gaat of dat het iets duurzaams is. In deze zoektocht is heel nadrukkelijk de koppeling met de strategie van de onderneming naar voren gekomen als succesfactor.

Strategisch Competentiemanagement
Strategisch Competentiemanagement is een instrument om het vermogen van managers te waarborgen c.q. te ontwikkelen om in bepaalde situaties effectief te handelen.
Dit gebeurt door een vergelijk te maken tussen enerzijds de strategie van de onderneming, de specifieke eisen die dit aan de manager en/of het managementteam stelt en anderzijds het feitelijke gedrag van de manager(s).
Dit vergelijk levert vrijwel altijd verschillen op. Het plan om deze verschillen te verkleinen of zelfs op te heffen, noemen we een persoonlijk ontwikkelingsplan, of, in geval van een managementteam, een MD-plan.
Er wordt gewerkt met een stappenplan. De 6 stappen om te komen van de strategie van de onderneming tot een individueel ontwikkelingsplan zijn:

  1. strategie

  2. profiel

  3. 360 graden feedback

  4. de scores

  5. vertaling naar consequenties

  6. MD paragraaf

Elk van deze stappen bestaat uit 3 onderdelen. Als eerste wordt in de inhoud het wat beschreven, in het onderdeel actie staat het hoe en tenslotte wordt onder het kopje resultaat aangegeven wat er tot dan toe concreet tot stand is gebracht.
De 6 stappen bij elkaar vormen het gehele proces van competentiemanagement.

De vragenlijst die Mens- & Organisatiekwaliteit gebruikt vindt u hier . Voor verschillende organisaties is competentiemanagement met succes toegepast.N.B.

De vragenlijst is ook in het Engels en het Duits beschikbaar.

Management Development
MD: modegril of pure noodzaak
Natuurlijk staat MD de laatste jaren in managementland in de belangstelling. Niet ten onrechte, de kwaliteit van personeel en management is een steeds belangrijkere succesfactor.
Als onderneming zijn er altijd duidelijk (al dan niet expliciet) ambities. Binnen de organisatie stelt dat hoge eisen aan de zelfstandigheid en aan het ondernemerschap. Vanuit deze uitdaging is gekozen voor een ondersteuning vanuit de HR-discipline op het gebied van MD. Een bijdrage die we nodig achten om de strategische uitdaging ook aan te kunnen gaan. Niet alleen is er een tekort aan managementpotentieel, ook het huidig topmanagement moet mee kunnen groeien met de nieuwe eisen die aan haar gesteld worden.
De rol die we vanuit Mens- & Organisatiekwaliteit kiezen wordt ingegeven door de overtuiging dat MD een wezenlijk onderdeel is van de strategie van de onderneming. Wat u van ons mag verwachten is een actieve en deskundige bijdrage aan de ontwikkeling van u als management.
Mens- & Organisatiekwaliteit treedt op als:

Onze Focus:
het waarborgen van het kwaliteitsniveau van het management door competentiemanagement.