Medezeggenschap

Veel ondernemers hebben een goede relatie met hun ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging als het goed gaat met het bedrijf.
Er zijn echter ook momenten waarop de ondernemer voornemens heeft die door de OR of PVT niet worden gesteund. Of het nu om een fusie gaat of om een inkrimping, of om herverdeling van taken, het aantrekken van een groot krediet, er kunnen spanningen ontstaan.
Mens- & Organisatiekwaliteit heeft een ruime ervaring met het werken met ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. De Wet op de Ondernemingsraden (en straks de Wet Medezeggenschap Werknemers) kent geen geheimen. Door begrip te tonen voor de standpunten van beide partijen en het maken van een gedegen situatie-analyse komt het constructieve overleg weer op gang. Vanuit dit overleg worden altijd oplossingen gevonden.