Interim-management

Bij interim-management neemt Mens- & Organisatiekwaliteit op basis van een overeengekomen opdracht gedurende in principe maximaal 6 maanden de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht. De aard van de opdracht is ingrijpend voor het personeelsbestand in kwalitatieve en/of in kwantitatieve zin en voor de onderneming van strategisch belang. In vrijwel alle gevallen is hiertoe instemming van de ondernemingsraad vereist.

Uitgevoerde opdrachten liggen op het gebied van verplaatsing, inkrimping of sluiting van een bedrijf(sonderdeel), herinrichting van de organisatie met nieuwe taken en bevoegdheden en aanpassing van het personeelsbeleid aan een gewijzigde strategie.