Filosofie

De uitspraak "het sociaal wenselijke wordt begrensd door het economisch mogelijke" is evenzeer een leidraad als "het economisch wenselijke wordt begrensd door het sociaal mogelijke".
Mens- & Organisatiekwaliteit gaat uit van de individuele groeibehoefte van mens en organisatie, mede gegeven de eisen die de omgeving daaraan stelt èn gegeven een constante verandering van die omgeving.
Zij creëert maximale synergie tussen de groei van mens en organisatie.
Mens- & Organisatiekwaliteit ontwikkelt en benut het zelfsturend vermogen van alle betrokkenen, mobiliseert kennis, kunde en vaardigheden en integreert opleiding, coaching en ervaring in haar advisering.
Mens- & Organisatiekwaliteit werkt met een onafhankelijke houding en langs haar eigen professionele standaarden aan het strategisch verankeren van praktische uitwerkingen van Human Talent Management en Human Resources Management.