Diensten

Mens- & Organisatiekwaliteit kent verschillende vormen van samenwerken. Elk met een eigen contractvorm, maar altijd gebaseerd op de eigen filosofie . Verschillende activiteiten vragen ook om verschillende manieren van samenwerken.

De P&O-behoeftepiramide geeft enig inzicht in de variëteit aan activiteiten.

productie / beheer
gestandaardiseerde werkzaamheden die in elke organisatie voorkomen, zoals administratie, salarisbetaling, ziekmeldingen, contractbeheer.
Outsourcen of in eigen beheer uitvoeren is een vraag die Mens- & Organisatiekwaliteit nogal eens wordt voorgelegd. Het antwoord is afhankelijk van de strategische keuzes die de onderneming maakt, de omvang, ambitie, afbreukrisico. Mens- & Organisatiekwaliteit is in staat een onderzoek te doen naar nut en noodzaak van uitbesteden of in eigen beheer houden.

service
beheer en uitvoering HR-systemen, zoals functiewaardering, werving en selectie, opleiding, introductie, outplacement, werknemerstevredenheidsonderzoek.
Deze services lenen zich bij uitstek voor projecten. Onvoldoende kennis of niet genoeg capaciteit in de eigen organisatie om zo'n project uit te voeren kunnen overwegingen zijn om er "iemand van buiten" bij te halen.

advisering en ontwikkeling
niet gestandaardiseerde managementondersteuning zoals conflicthantering, problemsolving, begeleiding veranderingsprocessen en ontwikkeling en introductie van "nieuwe" HR- instrumenten.
Een "frisse blik", "gezag van buiten", "nieuwe inzichten" en soortgelijke begrippen kunnen aan mensen in ondernemingen een impuls geven de dingen anders te bekijken en anders (beter) te gaan doen.

vertegenwoordiging
vertegenwoordiging van de organisatie richting omgeving zoals cwi, arbo, vakorganisaties, adviseurs.
Mens- & Organisatiekwaliteit heeft een breed netwerk opgebouwd met verschillende organisaties, zodat snelle toegang tot de "juiste" personen is gewaarborgd.

antenne
signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen, zowel binnen de organisatie als daarbuiten .
Mens-& Organisatiekwaliteit zal altijd signalerend optreden. Tijdens opdrachten wordt de interne rol altijd vervuld. De externe antennerol wordt over het algemeen in de wat langer lopende relaties vervuld; de aard van dat specifieke vertegenwoordigende werk brengt immers continuïteit met zich mee.