Crisismanagement

Het kan zijn dat het er als een crisis uitziet, maar het is alleen maar het einde van een illusie.
(uit: de geheimen van het adviseren, G.M. Weinberg)

Crisismanagement betekent een hoge tijdsdruk, veel partijen en over het algemeen een zeer beperkt budget. Dan moet je weten waar je het over hebt, zeker als de personeelskosten het grootste deel van de vaste kosten vormen.
Hoe ga je om met vakbonden, ondernemingsraad, de CAO- regels, het UWV, het CWI. Niet alleen de juridische kaders kennen, maar ook een tijdpad uit kunnen zetten, het overzicht houden in de hectiek van het moment.
Mens- & Organisatiekwaliteit heeft talloze kritieke situaties in organisaties (be-)geleid. Kun je als adviseur de leiding nemen? Ja, in een echte crisis kan dat, moet dat soms.