Conflicthantering

Conflicten zijn van alle tijden. Eigen en andermans onhebbelijkheden worden onder het vergrootglas gelegd en ..... inderdaad, het is allemaal heel erg.
Het goed hanteren van conflicten begint met zelfkennis. Heel aardig is daarom de test op de site van Intermediair. Invullen duurt niet lang en het geeft een beeld van hoe je met conflicten omgaat.
Mens- & Organisatiekwaliteit kan conflictsituaties in organisaties bespreekbaar maken. Een eerste stap op weg naar een oplossing. Een voorbeeld:

Chef-Secretaresse conflict
Een afdelingschef en een secretaresse van die afdeling hebben al jaren samengewerkt. In een functioneringsgesprek kaart de chef aan dat hij niet zo tevreden (meer) is. Hij verwacht meer initiatief van de secretaresse. Zij reageert en zegt dat ze niets mag of kan doen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming; hij ontkent; ze vindt hem een rommelpot die elke dag met nieuwe ideeën komt hoe zij haar werk moet doen. Beiden hebben een ontevreden gevoel over het gesprek en het suddert maanden door. Over en weer worden stekelige opmerkingen gemaakt, ook naar derden. De situatie wordt onhoudbaar.
Mens- & Organisatiekwaliteit spreekt met beiden, geeft inzicht in de eigen reactiepatronen en de eigen motieven om te handelen zoals ze doen. Vanuit deze zelfkennis wordt het gedrag van de ander zichtbaar en begrijpelijk gemaakt. In een door Mens- & Organisatiekwaliteit geleid gesprek spreken beiden op een rustige manier over de situatie. Over en weer wordt begrip getoond en worden werkafspraken voor de toekomst gemaakt.